Lapeca
TRAV

Rönne Å som slingrar sig utefter hagarna på gården har inspirerat  Lapeca Trav att döpa sina  uppfödningar till River.
Förra året filmade jag det här trevliga stoet inför Wenngarn Yearling Sales.