Conrads

På Hälsningsgården i Falbygden håller familjen Konradsson till med sin uppfödning. De flesta hästar har Conrads som prefix, namnet kommer från farfar Conrad som var ardenneruppfödare.